Házirend

Házirend

Házirendünk célja, hogy Vendégeinknek nyugodt, kellemes pihenést biztosítsunk, és elkerüljük az esetleges félreértéseket.
A foglalás visszaigazolásával egyidejűleg elküldjük a házirendet, ezáltal Ön megismeri és elfogadja azt. A házirend be nem tartása a foglalás lemondását és a teljes összeg megfizettetését vonja maga után, tekintet nélkül a szállás korábbi elhagyására. A vendéglátó minden információval és esetleges segítséggel az Önök szolgálatára áll az itt tartózkodás alatt. Javasoljuk, hogy a szállás minőségére vonatkozó esetleges kifogásokat az itt tartózkodás alatt hozzák a tudomásunkra.

Felelősségvállalás
A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért a házigazda felelősséget nem vállal! A vendéglátó fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő Vendégeket nem fogadja. A vendéglátónak jogában áll azonnali hatállyal a vendégházból eltávolítani azt a Vendéget, aki nem tartja be a házirendet, vagy viselkedésével zavarja a többi szállóvendéget. A vendéglátó semmilyen felelősséget nem vállal, és kártérítés megfizetésére nem kötelezhető természeti csapás, tűz, illetve önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. áramszünet).

Szállás
Az érkezés napján az apartmant vendégeink 15:00 órától 18:00 óra között foglalják el, illetve azokat a kijelentkezés napján 11:00 óráig hagyják el. Kérjük Önöket az éjszakai csend betartására 22:00 órától 8:00 óráig!

A vendégház területén csak szállóvendégek tartózkodhatnak. Kérjük vendégeinket, hogy a szálláson látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be. Tilos a szállásra bevinni fegyvert, könnyen gyúlékony anyagot és robbanó anyagot, illetve olyan anyagot, aminek erős és kellemetlen szaga van, valamint olyan készüléket, ami étel elkészítésére szolgál (pl. főzőlap), vagy más elektromos készüléket (pl. ventilátor) a tulajdonos beleegyezése nélkül.

Dohányzás
Az épületben dohányozni, valamint nyílt lángot használni tilos! A kertben dohányzásra kijelölt helyek: a kiépített tűzrakóhely környéke, valamint a társalgó előtti tornác. Szíveskedjenek a dohányzást ezekre a helyekre korlátozni, továbbá hamutartót használni!

Tűzrakás, bográcsozás
Tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával! (Tűz mellett oltóanyag elhelyezése, gyúlékony anyagok tűz mellől eltávolítva.) Mielőtt otthagynák a tűzrakó helyet, kérjük, győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották! A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos!

A kert és az épület zárása
Bár a vendégház bekerített magánterület, felhívjuk a Vendégek figyelmét a ház és az autó mindenkori bezárására. Eltávozáskor és éjszakára, kérjük a kapukat és az épület bejáratait kulcsra zárni, valamint az ablakokat becsukni!

Háziállatok
A vendégházba háziállat csak előzetes engedéllyel hozható be.

Parkolás
Kérjük, hogy autóikkal úgy parkoljanak le, hogy az esetlegesen kiadott másik apartman lakóit ne korlátozzák a szabad mozgásban/parkolásban! A közlekedési úton és a füvön megállni tilos. Az udvari parkolóban elhelyezett gépkocsik esetlegesen bekövetkezett káráért felelősséget nem vállalunk!

Berendezési tárgyak használata
Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat, képeket, kérjük, ne vegyék el a helyükről. Az apartmanok berendezését a házból kivinni tilos! A berendezési tárgyak épségéért a Vendég felelősséggel tartozik, az okozott károkat a Vendéggel a helyszínen megtéríttetjük.

Takarítás
A vendégházat a vendégek tisztán kapják meg, és ottlétük alatt maguk kell, hogy ügyeljenek a tisztaságra. Kérjük Vendégeinket, hogy őrizzék meg a ház és az udvar tisztaságát, épségét, illetve gondoskodjanak azok rendeltetésszerű használatról.

Szemét elhelyezése
A háztartási szemét gyűjtése a konyhában, a mosogató alatt található kommunális és szelektív hulladékgyűjtőkben lehetséges. Ha ezek megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük, ürítsék ki azt a kapu mellett található kommunális kukákba, illetve a szelektív hulladék gyűjtőkbe. Üres szemeteszsák a mosogató alatt található.

Fűtés
A vendégház központi fűtéssel rendelkezik, melyet villamos energia lát el. A helyiségek hőmérséklete termosztáttal állítható. Az apartmanokban található kandallókat csak abban az esetben használják, ha a működését megismerték, és biztonsággal használják.

Étkezés
A vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik, kérjük étkezésre az étkezőt szíveskedjenek használni. A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat!

Közös helyiségek használata
A társalgóban és a teraszokon való tartózkodás után kérjük az eredeti állapot visszaállítását. Ott tartózkodásukkal, kérjük, ne zavarják a többi pihenővendég nyugalmát. A társalgóból berendezési tárgyat kivinni nem szabad. Könyvet, játékot kérjük használat után az eredeti helyére visszatenni szíveskedjenek.

Kert
A kertet a házigazda gondozza. Kérjük, ügyeljenek a növények épségére, legyen az virág vagy fa, bokor. A gyermekeknek a játszótér használata csak szülői felügyelet mellett lehetséges. A szállásadó nem vállal felelősséget az esetleges balesetekért.

Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadóknak haladéktalanul jelezni a következő telefonszámon:
Horváth Attila 06-70/420-0027
Horváthné Bolla Beáta 06-30/450-7906

Köszönjük!
Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!